Mediji

Prednosti

Httpool AdPlatforma te pristup lokalnim i međunarodnim oglasnim budžetima, garantiraju najviše prihode.

Httpool pomaže medijima da maksimiziraju svoje prihode od oglašavanja kroz tehnologije u svom vlasništvu, najširi spektar oglasnih proizvoda, kao i kroz aktivno zastupanje kroz oglašivačku mrežu.

Httpool omogućuje maksimizaciju prihoda kroz:

  • TEHNOLOGIJU: napredna AdPlatforma,
  • GEO-LOKACIJU: aktivno zastupanje kroz 21 međunarodni ured,
  • PRISTUP: lokalnim i međunarodnim oglašivačkim budžetima,
  • OGLASNE PROIZVODE: optimizacija kroz najširi spektar oglasnih proizvoda s vlastitim premium oglasnim proizvodima s visokim efektivnim CPM-om,
  • TARGETIRANJE: pristup visoko targetiranim kampanjama, nedostupnim na nivou stranice i,
  • PRAKTIČNOST: jedinstveni AdTag i centralna podrška za monetizaciju desktop i mobilnog prometa.